Nalazite se na: Naslovnica arrow Pčelarska škola arrow Nastavni plan
Nastavni plan Ispis E-mail
Administrator   
Ponedjeljak, 11 Prosinac 2006

PČELARSKA ŠKOLA ZAGREB
Pavla Hatza 5
10 000 ZAGREB

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA PČELARA

1. Podaci o zanimanju
1.1. Područje rada
1.2. Naziv zanimanja
1.3. Složenost zanimanja
1.4. Šifra zanimanja
1.5. Poslovi
1.6. Sredstva rada i materijali
1.7. Širina zanimanja
1.8. Uvjeti za obavljanje rada
1.9. Potrebna znanja i vještine
1.1o. Potrebne sposobnosti

2. Podaci o izvršitelju
2.1. Preduvjeti za uspješno svladavanje programa
2.1.1. Prethodno završena škola
2.1.2. Radno iskustvo
2.1.3. Starost
2.1.4. Uvjeti upisa
2.1.5. Trajanje programa osposobljavanja

3. Nastavni plan i okvirni program
3.1 Zadaća
3.2 Cilj
3.3 Nastavni plan
3.4 Okvirni program

4. Provjera znanja i ocjenjivanje
5. Materijalni uvjeti
6. Kadrovski uvjeti
7. Literatura
8. Prilozi


1. Podaci o zanimanju

1.1. Područje rada - Poljoprivreda
1.2. Naziv zanimanja - PČELAR
1.3. Složenost zanimanja - Stjecanje znanja i vještina u radu s pčelama, osposobljavanje za pčelara
1.4. Šifra zanimanja
1.5. Poslovi - Obrazuje pčelare za držanje pčela, seljenje pčela, i obradu pčelinjih proizvoda.
1.6. Sredstva rada i materijali - LCD projektor, grafoskop, model pčele, pčelarski praktikum, pčelinjak sa odgovarajućim priborom
1.7. Širina zanimanja - Polaznici stječu osnovna znanja o životnim potrebama pčela, korisnosti i odnosu prema okolišu i savladavaju vještine pristupanja košnici, radu sa pčelama, te je potreban prosječan stupanj mentalne vitalnosti i spretnost ruku. Budući da tehnologija pčelarenja napreduje, potrebno je praćenje novosti i povremeno obnavljanje znanja na seminarima i predavanjima.
1.8. Uvjeti za obavljanje rada - Poslovi pčelara obavljaju se na pčelinjaku i u radnim prostorijama i fizički su angažirani.
1.9. Potrebna znanja i vještine 
a) Znanja: Anatomija i fiziologija pčele, Život pčela, Uzgoj pčela, Pčelinji proizvodi, Prepoznavanje i preventiva pčelinjih bolesti, Ekološko pčelarenje, Poznavanje zakonskih okvira obiteljskog gospodarstva, 
b) Vještine: uporabe pčelarskog pribora, rada sa zajednicama, održavanja pčelinjaka, obrada pčelinjih proizvoda
1.10. Potrebne sposobnosti
a) Senzorne: snalažljivost, inicijativa i samostalnost u poslu
b) Mentalne: dobar vid, taktilna osjetljivost, dobra percepcija
c) Psihomotorne: spretnost ruku, brzina reagiranja


2.Podaci o izvršitelju 

2.1. Preduvjeti za uspješno savladavanje programa
2.1.1. Prethodno završena škola - završena osnovna ili srednja škola: četverogodišnja ili trogodišnja
2.1.2. Radno iskustvo - radno iskustvo nije potrebno. Pčelari koje se bave pčelarstvom više od 10 godina mogu pristupiti polaganju ispita nakon od slušane teoretske nastave.
2.1.3. Starost - 15 godina i više. Pri izvođenju prakse kandidati se razvrstavaju u grupe prema približnoj dobi.
2.1.4. Ostali uvjeti upisa - Polaznici ne smiju biti alergični na pčelinji ubod. Uz potvrdu o uplaćenoj školarini polaznici trebaju priložiti i potvrdu o plaćenoj članarini Hrvatskom pčelarskom savezu u pčelarskom društvu.
2.1.5. Trajanje programa - Program traje jednu pčelarsku sezonu (od veljače do studenog). Ukupan broj nastavnih sati je 122 sata, od čega je 32 sata predavanja, 30 sati vježbe i 60 sati praktične nastave kod nastavnika ili mentora.


3. Nastavni plan i okvirni program

3.1. Svrha - Kroz predavanje steći temeljna znanja biologije i fiziologije pčela, a vježbama, praktičnim radom kod mentora ili nastavnika steći vještine postupanja s pčelama.
3.2. Cilj - Usvajanje potrebnih znanja i vještina za formiranje pčelinjaka, proizvodnju i obradu pčelinjih proizvoda, seljenje, poznavanje najvažnijeg medonosnog bilja u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji. Usvajanje znanja o specifičnim pčelinjim bolestima, njihovo poznavanje, prepoznavanje, preventiva i suzbijanje.

3.3. Nastavni plan 

Teoretska nastava
NASTAVNA CJELINA BROJ SATI
Gospodarski značaj pčelarstva 1
Biologija i fiziologija pčele 10
Medonosno i peludno bilje 2
Pčelinji proizvodi 4
Suvremena tehnologija oprašivanja 2
Bolesti, neprijatelji pčela i trovanja pčela 6
Mehanizacija u pčelarenju 2
Principi ekološke proizvodnje i obrade pčelinjih proizvoda 3
Zakonska regulativa u pčelarstvu i ekonomika pčelarenja 2
Ukupno 32

Vježbe
NASTAVNA CJELINA BROJ SATI
Radovi u praktikumu 4
Radovi na nastavnom pčelinjaku 10
Terenska nastava 16
Ukupno 30

Praktična nastava
RADOVI BROJ SATI
Proljetni radovi 20
Vrcanje, postupci s medom, voskom i ostalim 
pčelinjim proizvodima, rad na pčelinjaku 28
Jesenski radovi 8
Zima na pčelinjaku i ostali pčelarski poslovi 4
Ukupno 60

3.4. Okvirni program

Teoretska nastava

NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI
Gospodarski značaj pčelarstva Koristi od pčela i pčelarenja 1
Biologija i fiziologija pčele Biološke karakteristike pčele medarice, morfologija i anatomija pčele (skelet, lokomotorni sustav, probavni sustav, krvotok, disanje, živčani sustav, osjetila, spolni sustav, oplodnja i nesenje jaja), razvoj legla, raspodjela poslova, sporazumijevanje, orijentacija u prirodi, rojenje i zimovanje 10
Medonosno i peludno bilje Glavne paše 2
Pčelinji proizvodi Proizvodnja meda, voska, peluda, propolisa, pčelinjeg otrova, matične mliječi, matica i rojeva 4
Suvremena tehnologija oprašivanja Određivanje potrebnog broja košnica, raspored zajednica, dresura pčela, obaveze pčelara i obaveze gospodara 2
Bolesti, neprijatelji pčela i trovanja pčela Zarazne, nezarazne, nametničke bolesti, štetnici, neprijatelji pčela, i trovanja pčela 6
Mehanizacija u pčelarenju Vrcaone, transportna sredstva, obrada pčelinjih proizvoda 2
Principi ekološke proizvodnje i obrade pčelinjih proizvoda Ekologija u pčelarstvu, Normativi u ekološkoj proizvodnji 3
Zakonska regulativa u pčelarenju i ekonomika pčelarenja Ekonomska analiza pčelarske proizvodnje, Zakoni, pravilnici i naredbe 2
Ukupno 32


Vježbe
NASTAVNA CJELINA NASTAVNA JEDINICA BROJ SATI
Radovi u praktikumu Tipovi košnica, pčelarski pribor, zaštita, priprema košnice (užičavanje, uvoštavanje i dezinfekcija) 4
Radovi na nastavnom pčelinjaku Pristupanje košnici, pregled plodišta, pregled medišta, oduzimanje okvira, vrcanje meda. Proizvodnja peluda, propolisa, voska, pčelinjeg otrova, matične mliječi 10
Terenska nastava Terenska nastava kod pčelara sa selećim i stacionarnim načinom pčelarenja 8
Terenska nastava Terenska nastava kod proizvođača matica 8
Ukupno 30Praktična nastava
RADOVI PO MJESECIMA BROJ SATI
Veljača - uzimanje uzoraka za ispitivanje nozemoze, prihranjivanje 5
Ožujak- prvi kontrolni pregled, uređenje pojila, prihranjivanje, učvršćivanje satnih osnova, zamjena nastavaka 5
Travanj – proširiti prostor za leglo, sakupljanje peluda, izjednačavanje zajednica 6
Svibanj- kontrola rojevnog raspoloženja, omogućiti razvoj legla i dodati nastavke za med, selenje na glavnu pašu 9
Lipanj –vrcanje, uzgoj ili dodavanje matica, umnožavanje zajednica 9
Srpanj- selidba na druge paše, vrcanje, zamjena matica, održavanje pojila 6
Kolovoz- biološki početak pčelarske godine, detaljan pregled zajednice, utvrditi kvalitetu matice, kontrola i tretiranje protiv bolesti, zaštita rezervnog saća 8
Rujan-sprečavanje grabeži, priprema za zimu, jesenska prihrana zajednica 4
Listopad- priprema zajednica za zimu, postavljanje češljeva 4
Studeni- siječanj – pregled rezervnog saća, uređenje okoliša pčelinjaka, obilazak pčelinjaka 4
Ukupno 60

4. Provjera znanja i ocjenjivanje

Ispit se polaže po završenoj obuci pred tročlanom komisijom ispunjavanjem testa.
Uvjerenje o osposobljavanju dodjeljuje se nakon dostavljanja od mentora ili nastavnika potpisanog dnevnika o provedenoj praksi.
Pčelar koji od sluša 32 sata teoretske nastave, uspješno položi test, te ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje, potvrdu o pedagoškom osposobljavanju i desetogodišnje iskustvo u pčelarenju, postaje mentor.

Polaznik se ocjenjuje:
a) «s uspjehom savladao program», ili
b) « nije savladao program»


5. Materijalni uvjeti

U sjedištu: Poljoprivredna škola Zagreb, koristi se učionicama škole opremljena LCD projektorom, modelom pčele, grafoskopom, diaprojektorom i pčelinjakom ili pokretnim pčelinjakom Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Kada se formiraju grupe van sjedišta koristit će se prostori slijedećih škola s pripadajućom opremom kako slijedi:

POLJOPRIVREDNE ŠKOLE HRVATSKE
1. Srednja škola Mate Balote Poreč,
52440 POREČ,
Karla Huguesa 6
tel.: 052 431-246
Ravnatelj: Krešimir Bronić, prof. koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- diaprojektor,
- pokretni pčelinjak

2. Srednja škola Petrinja
Gunduličeva 3
34 250 Petrinja
tel: 044 814 142
Ravnatelj: Ante Balen, dipl. ing. 
Koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- dioprojektor,
- pokretni pčelinjak

3. Srednja škola Bedekovčina
49221 Bedekovčina,
Ljudevita Gaja 1
tel.: 049 213-514, fax: 049 213-585 
Ravnatelj: Stjepan Horvatić, dipl. ing.
Koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- diaprojektor,
- pokretni pčelinjak

4. Poljoprivredno-šumarska škola Vinkovci,
32000 VINKOVCI,
Hansa Ditricha Genschera 16,
tel.: 032 306-290, fax: 032 306-301
Ravnatelj: Ivan Perić, dipl. ing.
Koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- diaprojektor,
- pokretni pčelinjak

5. Srednja škola Metković
20350 Metković,
Kralja Zvonimira 12
Tel: 020 681 088, fax: 020 681 712
Ravnatelj: Ante Novković, prof.
Koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- diaprojektor,
- pokretni pčelinjak

6. Industrijsko-obrtnička škola Virovitica
33400 Virovitica
Ul.Zbora narodne garde 29,
telefon: 033 725-777; fax: 033 725-274 
Ravnateljica: Alenka Bakarčić, dipl. ing. 
Koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- diaprojektor,
- pokretni pčelinjak

7. Visoka učiteljska škola Gospić
53000 Gospić
Dr. Ante Starčević 12
tel: 053 57 55 62 Fax: 053 560 412
dekan Stipe Golac , prof. dr.sc. mr. 
Koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- diaprojektor,
- pokretni pčelinjak

8. Poljoprivredno – prehrambena škola
34 000 Požega
Ratarnička ul. 3
tel: 034 274 324 fax: 034 271 754
ravnatelj: Jozo Bešlić, dipl. ing. 
Koristi se učionica škole opremljena donesenom opremom:
- model pčele,
- LCD projektor,
- grafoskop,
- diaprojektor,
- pokretni pčelinjak


6.Kadrovski uvjeti 

VSS Agronomski, Veterinarski fakultet ili Šumarski fakultet

dr. sc. Dragan Bubalo , Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Nikola Kezić , Agronomski fakultet, Zagreb
prof. dr. sc. Đuro Sulimanović, Veterinarski fakultet, Zagreb
doc. dr. sc. Zoran Grgić, Agronomski fakultet, Zagreb
dr. sc. Ivan Jakopović, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva
Vladimir Tretinjak dipl. agr. Državni inspektorat Republike Hrvatske
mr. sc. Zlatko Puškadija, Agronomski fakultet, Osijek
Matija Bučar prof., Viša učiteljska škola Petrinja
Dr. sc. Maja Dražić, Hrvatski stočarski selekcijski centar, Zagreb
Jasna Huber, dipl. ing. agr., Poljoprivredna škola, Zagreb
Dragica Vrgoč, dipl. ing. agr., Poljoprivredna škola, Zagreb7. Literatura

1. Časopis Hrvatska pčela
2. Bauer, Lj. i sur. (1999), Med pčelarenje i običaji, Pučko otvoreno učilište Zagereb.
3. Katalinić i sur. (1990) Pčelarstvo, Znanje, Zagreb
4. Marković, J., Ljerka Zeba, Đ. Sulimanović, (1994) Počeci suvremenog pčelarenja, PIP, Zagreb.
5. Sulimanović i Belčić. (1982) Zlatna knjiga Pčelarstva, Zagreb
6. Sulimanović (1977) Bolesti pčela, Zagreb.
7. Sulimanović, Đ., Ljerka Zeba, J. Marković, (1995) Prepoznavanje i suzbijanje pčelinjih bolesti. PIP, Zagreb.
8. Tomašec (1949) Biologija pčela, Zagreb,

Pedagoška dokumentacija:

-prijavnica za osposobljavanje
-domovnica
-dnevnik rada
-matična knjiga
-registar matične knjige
-potvrda o osposobljenosti
-zapisnici s ispita
- rješenje o imenovanju komisije
- svjedodžba osnovne ili srednje škole


8. Prilozi: 
U ______________________ datum _________ZAPISNIK s ispita za pčelara


POLAZNIK – CA___________________________________________________
(ime, ime oca, prezime )
rođen – a _____________________________, mjesto:_______________________
općina:_______________________________, državljanstvo____________________
pristupio – la je dana ______________________godine, ispitu za pčelara
Ukupan broj bodova u testu _______________, točno riješenih _________________

Ocjena: ______________________

Članovi komisije:
1.____________________________, predsjednik
2.____________________________, član
3.____________________________, član


U Zagrebu ___________
R J E Š E N J E
o imenovanju komisije za ispit osposobljavanja pčelara koji će se
održati _____________________________________________Predsjednik ispitne komisije:_______________________________________
Član:_________________________________________________________ 
Član:_________________________________________________________


Dostaviti :
1. Članu komisije
2. Arhivi


Voditelj škole :Pčelarska škola Zagreb 
Pavla Hatza 5
10 000 Zagreb


PRIJAVNICA za osposobljavanje pčelaraIme i prezime:______________________________________________
Ime oca i majke_____________________________________________
Nadnevak rođenja:__________________________________________
JMBG:____________________________________________________
Mjesto rođenja:___________________,Općina:___________________
Županija: _________________________________________________
Država: __________________________________________________
Završena škola:____________________________________________
Zanimanje:________________________________________________
Uposlen – gdje:_____________________________________________
Član pčelarske udruge i Hrvatskog pčelarskog saveza : DA NE
Pčelar početnik: DA NE
Adresa stanovanja:________ _________________________________
Telefon :____________________________________________________
GSM: _____________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________


U ____________ datum: _______________

Potpis :_________________________________

 
Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.