Nalazite se na:
ODRŽAN RADNI SASTANAK SA OTKUPLJIVAČIMA MEDA Ispis E-mail
Vedran Lesjak   
Četvrtak, 23 Travanj 2009
Zapisnik 

Sa radnog sastanka održanog dana 20. travnja 2009. godine, s početkom u 10 sati, u prostorijama Hrvatskog pčelarskog saveza, između predstavnika tvrtki koje se bave otkupom meda, predstavnika pčelarskih zadruga, te predstavnika HPS-a. 

Poziv za navedeni sastanak upućen je slijedećim tvrtkama: VM2, Zagreb; Kralj Bar - vil, Zaprešić; „Radovan Petrović“ d.o.o., V. Gorica; Api - plast, Ludbreg; Medena, Virovitica; Mellita – Pčelarska centrala, V. Gorica; Medo – flor, D. Dragonožec; Apipharma d.o.o., Zagreb; Dalmed, Split; PIP, Zagreb, Varžak M, Orle. 

Prisutni: Dalmed – Martina Čerina; PIP – Domagoj Bračić; VM2 – Damir Kašnar; Kralj Bar-Vil – Damir Kralj; Varžak M – Boris Varžak; Api-plast – Tihomir Tomašić 

Pčelarske zadruge: Dalmacijamed – Davor Vuković; PZ-Osijek - Sjepan Kudenjak; PZ Api - Cro – Stjepan Žganjer 

HPS – Martin Kranjec, predsj.; Augustin Benko podpredsj.; Ivana Berg - Divald, novinar, Tomislav Gerić, tajnik.

Kratak uvod ovom radnom sastanku dao je predsjednik HPS-a gosp. Martin Kranjec, te je upoznao sve prisutne sa činjenicom da je na protekloj sjednici Skupštine HPS-a od 28. ožujka 2009. godine, donesena odluka da vodstvo Saveza stupi u kontakt sa predstavnicima tvrtki otkupljivača meda i da se na toj osnovi nastoje iskristalizirati određeni stavovi, a u svrhu toga istom odlukom dana su i ovlaštenja u pogledu razmatranja određenih pitanja koja su ujedno i dnevni red ovog radnog sastanka, a to je:

Dnevni red

- dogovor u svezi minimalne najniže otkupne cijene meda u 2009. godini
- dogovor u svezi načina plaćanja
- dogovor u svezi rokova plaćanja

Na predstavljeni dnevni red svoju primjedbu dao je gosp. Domagoj Bračić iz tvrtke PIP Zagreb, te je kao nadopunu predložio ocjenu stanja u odnosima između HPS-a i nekih tvrtki otkupljivača meda.
Nadopuna dnevnog reda se prihvatila, te se i krenulo od predložene dopune.

Svi prisutni sudjelovali su u raspravi, te dali svoja viđenja stanja u odnosima: davali svoja viđenja stanja i problematike na terenu, te mišljenja što i kako bi trebalo poraditi na tome da se uspostavi bolja suradnja između pčelara i tvrtki otkupljivača. Dotaknuta su i pitanja koja se odnose na marketinške aktivnosti, problem ambalaže i tendenciju da se u skoroj budućnosti uvede uvede standardizirana otkupna ambalaža. Postavilo se i pitanje analiza, kao i njihova metodologija, te je iznesen znan i već do sada u nekoliko navrata i javno proklamiran stav HPS-a da se treba  napraviti jedan neovisan certificirani - akreditirani laboratorij - tu se predviđa takav u Križevcima (aktivnosti oko realizacije u Ministarstvu poljoprivrede su u tijeku) koji bi omogućio da na jedan vrlo pristupačan financijski prihvatljiv način za sve pčelare, se dođe do svih potrebitih analiza.
Isto tako predsj. HPS-a upoznao je prisutne i sa aktivnostima oko izrade novog Pravilnika o medu, i općenito o zakonskoj regulativi koja je u izradi pogovotovo se osvrnuvši na zaštitu zemljopisnog podrijetla medova RH, te  elaborat Dobre pčelarske prakse.

U diskusiji je iznesena i nedavna prošlost odnosa između pčelara i otkupljivača koja je narušila i naštetila svima u lancu,  koja se nije pokazala kao dobrodošla niti za  pčelare niti za otkupljivače jer ipak realnost je da postoji međusobna ovisnost jednih i drugih te su upućeni na međusobnu suradnju.

Kao polazna osnova iskristaliziralo se mišljenje da međusobno uvažavanje mora biti polazna osnova uspostavi novih donosa koji će rezultirati boljim međusobnim razumijevanjem i partnerskim odnosom.

Zaključak: Dosadašnja komunikacija između pčelara i tvrtki otkupljivača nije bila dobra, pa se predlaže uspostavljanje novog načina partnerskog sporazumijevanja i suradnje sa uvažavanjem obiju strana, kako otkupljivača prema pčelarima, tako i pčelara prema otkupljivačima.

U daljnjoj diskusiji koja se nakon elaboriranja dopune dnevnog reda nastavila u smislu samog predloženog dnevnog reda po navedenim  točkama , pokrenuto je i pitanje položaja pčelarskih zadruga, te njihova možebitna uloga u korelaciji pčelari – otkupljivači.

Svoj osvrt na ulogu pčelarskih zadruga iznesen je i stav HPS-a da u kontekstu korelativnih odnosa pčelari – otkupljivači pčelarske zadruge moraju preuzeti ključni dio tih odnosa, a svoje viđenje na  taj momenat dao je i Stjepan Žganjer upravitelj PZ Api-Cro Ludbreg, te iznio svoje viđenje uloge pčelarskih zadruga.
Kroz daljnju diskusiju, zauzelo se stajalište da se pčelari trebaju okrenuti prema pčelarskim zadrugama kao interesnom organizacijskom obliku udruživanja pčelara jer samo kroz takve strukture mogu se postići ciljevi koji mogu zadovoljiti sve u lancu otkupa meda. Zadruge na temelju ponude potražnje od otkupljivača, organiziraju prikupljanje potrebnih količina od strane pčelara.
Takvim načinom bili bi zadovoljni svi u lancu od proizvođača , preko pčelarskih zadruga do otkupljivača.

Naravno da bi se sve temeljilo na zakonskoj osnovi odnosno međusobnim ugovorima, temeljem kojih bi otkupljivači dali bankarske garancije za otkup tj. preuzeti med, a isto tako i zadruge bi dale osiguranje za količine potrebne otkupljivačima na temelju datih ponuda, a isto tako zadruge bi radile ugovore sa pčelarima proizvođačima.

Zaključak: Dogovor je da pčelarske zadruge uzmu svoje učešće kod otkupa s jedne strane kako bi okrupnile količine i povezale pčelare, te s druge strane kako bi otkupljivačima omogućili jednostavniji pristup i olakšali otkup meda.

Kroz daljnju diskusiju došlo se i do razgovora o minimalnim cijenama meda za 2009. godinu, te se nakon niza prijedloga, obrazlaganja svega bitnog i potrebitog što opravdava određena stajališta, usaglasio stav da minimalne cijene ostanu na razini prošlogodišnjih cijena tj. kao zaključak iskristalizirao se slijedeći stav:

Zaključak: Za pčelarsku godinu 2009. kao minimalne cijene medova iskazane su slijedeće: bagrem - 15 kuna/kg; amorfa - 14 kuna/kg; lipa - 15 kuna/kg; cvjetni - 13 kuna/kg; kesten- 15 kuna/kg; medljikovci - 20 kuna/kg; repica - 12 kuna/kg; kadulja - 40 kuna/kg; suncokret - 13 kuna/kg; vrijesak - 20 kuna/kg; cvjetni-Dalm.- 20 kuna/kg

Temeljem danih minimalnih cijena dogovoreni su i rokovi isplate  preuzetih količina meda i to 60 – 90 dana od dana preuzimanja.

Nakon što je ovakav način razgovora i dogovora predložen i kao model daljnje suradnje, predstavnik tvrtke PIP Zagreb, gosp. Domagoj Bračić, izjavio je da se ipak ne slaže i ne prihvaća  navedene zaključke.

Nakon kraće međusobne diskusije, preostali prisutni ostali su kod navedenih zaključaka.

Svi prisutni, shvaćajući ozbiljnost problematike koja je bila tema ovog radnog sastanka aktivno su sudjelovali u raspravi po svim točkama dnevnog reda, davajući svoj obol koji je u konačnici doveo ipak do polazne osnove za daljnju međusobnu suradnju na partnerskim  osnovama.

Radni sastanak završio je sa radom u 13,40 sati.

Zahvala svima prisutnima, uz napomenu da se pozivaju svi oni privredni subjekti koji se bave otkupom meda, da se priključe ukoliko to žele ovakvom načinu daljnje suradnje na ovim osnovama.

Ujedno se ispričavamo svima onima koji nisu bili pozvani, jer jednostavno nije bilo tehnički moguće osigurati u kratkom roku adekvatan prostor za navedeni sastanak.

Zapisnik vodio:
Tomislav Gerić, tajnik HPS-a

Predsjednik HPS-a
Martin Kranjec
Martin Kranjec
 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.