Nalazite se na:
RADNI SASTANAK STRUKOVNE UNIJE PČELARSKIH ZADRUGA Ispis E-mail
Ivana Berg Divald   
Utorak, 28 Travanj 2009
ImageSa radnog sastanka strukovne unije pčelarskih zadruga RH, održanog u prostorijama Hrvatskog pčelarskog saveza, sa početkom u 11 sati.
Radnom sastanku su se odazvali predstavnici slijedećih pčelarskih zadruga: PZ PČELARI SLAVONIJE I BARANJE – gosp. Kudeljnjak i gosp. Antun Dalšašo, PPZ PČELICA Ivankovo – gosp. Drago Josipović, APIS DALMACIJA – gosp. Krste Bukvić, PZ API-CRO – gosp. Stjepan Žganjer, PZ PČELARSTVO SLATINA – gosp. Mijo Doner, PZ EKO-PČELARSTVO VOĆIN – gosp. Milanko Jeličić, BPZ EKO – BILOGORA –gosp. Vladimir Maturanec.Hrvatski pčelarski savez: predsj. Martin Kranjec, tajnik – Tomislav Gerić.Radni sastanak otvorio je predsjednik Strukovne unije pčelarskih zadruga gosp. Vladimir Maturanec, pozdravivši prisutne, te se zahvalio Hrvatskom pčelarskom savezu na davanju inicijative koja rezultira radnim sastancima i predstavnika tvrtki koje se bave otkupom meda, tako i radnim sastankom pčelarskih zadruga okupljenih u članstvu Strukovne unije.

 


                                             ZAPISNIK

 

Sa radnog sastanka strukovne unije pčelarskih zadruga RH, održanog u prostorijama Hrvatskog pčelarskog saveza, sa početkom u 11 sati.
Radnom sastanku su se odazvali predstavnici slijedećih pčelarskih zadruga: PZ PČELARI SLAVONIJE I BARANJE – gosp. Kudeljnjak i gosp. Antun Dalšašo, PPZ PČELICA Ivankovo – gosp. Drago Josipović, APIS DALMACIJA – gosp. Krste Bukvić, PZ API-CRO – gosp. Stjepan Žganjer, PZ PČELARSTVO SLATINA – gosp. Mijo Doner, PZ EKO-PČELARSTVO VOĆIN – gosp. Milanko Jeličić, BPZ EKO – BILOGORA –gosp. Vladimir Maturanec.

Hrvatski pčelarski savez: predsj. Martin Kranjec, tajnik – Tomislav Gerić.

Radni sastanak otvorio je predsjednik Strukovne unije pčelarskih zadruga gosp. Vladimir Maturanec, pozdravivši prisutne, te se zahvalio Hrvatskom pčelarskom savezu na davanju inicijative koja rezultira radnim sastancima i predstavnika tvrtki koje se bave otkupom meda, tako i radnim sastankom pčelarskih zadruga okupljenih u članstvu Strukovne unije.
Za radni sastanak predložen je i slijedeći

 

    DNEVNI RED

 

1. Položaj i uloga pčelarskih zadruga  u svezi:
- otkupa meda
- modaliteta plaćanja
- rokova plaćanja

 

2. Problematika i funkcioniranje strukovne unije pčelarskih zadruga RH
- rasprava


Dnevni red je prihvaćen.

 

Uvodno obrazloženje ovog radnog sastanka dao je predsj. HPS-a gosp. Martin Kranjec, te se osvrnuo na održani radni sastanak sa tvrtkama, te rezultatima tog sastanka koji su polučeni u obliku zaključaka, pozdravio takvo nastojanje da se uspostave novi, bolji odnosi između pčelara i tvrtki koje se bave otkupom meda, te apostrofirao činjenicu da i pčelarske zadruge moraju naći svoje mjesto u tim novim korelativnim odnosima koji počivaju na temeljima  međusobnog uvažavanja i partnerstva.

 

Prisutnima se obratio Stjepan Žganjer ( PZ Api-Cro), te se osvrnuo na radni sastanak sa tvrtkama na kojem je i on bio nazočan, kratko komentiravši tijek sastanka, te dao komentar na zaključke i potvrdio da su oni polazna osnova na kojima pčelarske zadruge moraju odraditi svoj dio, uspostavom direktnih odnosa sa pčelarskim udrugama putem kojih će se pčelarima lakše, po njegovom mišljenju, približiti uloga pčelarskih zadruga u uspostavi novih odnosa na tržištu meda.
Izrazio je i bojazan na globalnu fiskalnu recesiju u svijetu, koja će se neminovno ogledati i u našoj zemlji, pa tako i u našoj djelatnosti.
Izrazio je i mišljenje da se mora izraditi dokument kojim će se regulirati odnosi između pčelara i zadruga u pogledu osiguranja potrebnih količina meda za tržište.
Smatra da se takvim načinom omogućava lakše poslovanje i tvrtkama za otkup meda, dok se isto tako nekima to neće svidjeti.

 

Stjepan Kudeljnjak (Osijek), isto tako se osvrnuo na protekli radni sastanak sa tvrtkama, izrazio se pohvalno o inicijativi HPS-a za organizacijom takvog sastanka, pohvalio je i spremnost tvrtki novom pristupu reguliranja odnosa između pčelara i njih, ali je isto dao i kritičan osvrt na neke stavove pojedinih predstavnika tvrtki kojima nije bilo u interesu da se uspostavi novi način međusobnog uvažavanja i partnerskog odnosa. No većina prisutnih tvrtki je prihvatila zaključke, te se nadamo da će oni i saživjeti u stvarnosti.


Iznio je problem financija , ali i spremnost da se zadruga uhvati u koštac s tim.

Predsjednik HPS-a, gosp. Martin Kranjec, ukazao je na činjenicu da pčelarske zadruge u uspostavi ovih novih odnosa moraju zauzeti čvrst stav i odrediti se prema sadašnjem trenutku da li su spremne preuzeti svoj udio na tržištu i biti korelativ odnosa između pčelara i tvrtki.

 

Gosp. Krste Bukvić (Apis Dalmacija), izrazio je punu podršku pokretanju ovih novih odnosa, podržao je inicijativu HPS-a, te se osvrnuo na sve do sada tijekom rasprave iskazano, konstatiravši da su dva očigledna problema koja se protežu kroz raspravu: osiguranje financija i naplata. Smatra da se zadruge prvenstveno hitno trebaju okrenuti prema pčelarima, uspostaviti s njima kontakte te prikupiti sve rapoložive viškove meda, transparentno prema svima na terenu, jer jedino saznanjem sa kojim količinama raspolažemo, možemo krenuti u daljnje akcije.
Isto tako zalaže se i za profesionalizaciju rada Strukovne unije, jer samo na tim osnovama može se krenuti prema naprijed.

 

Gosp. Drago Josipović (PZ Pčelica Ivankovo) pozdravio je sva stremljenja koja idu u smjeru napretka, te se nada da će se danas iskristalizirati određeni zaključci koji će svima biti daljnje smjernice u radu.

 

Gosp. Antun Dalšašo (Osijek), smatra da se maksimalno pčelarske zadruge moraju zaštititi
u svom poslovanju prema tvrtkama, naravno i preuzeti dio svoje odgovornosti, a isto tako što hitnije uspostaviti kontakt sa pčelarskim udrugama i upoznati ih sa svime što se odnosi na novi način poslovanja na tržištu meda.

 

Gosp. Martin Kranjec, predsj. HPS-a, naznačio je da se može govoriti o dva načina i pristupa ovoj problematici i to sa kratkoročnim i dugoročnim pristupom rješavanja problematike. U kratkoročnom pristupu, prvenstveno se zadruge moraju decidirano deklarirati i izraziti svoju spsremnost da prihvate svoju ulogu na terenu, da preuzmu svoj dio odgovornosti i rizika poslovanja, te ukoliko to i prihvate što mora biti poruka sa ovog sastanka, HPS će uputiti prema pčelarima svoju preporuku da se orijentiraju na pčelarske zadruge kao novu korelativnu snagu u odnosima na tržištu meda.

 

U dugoročnu orijentaciju rješavanja problematike ulazi profesionalizacija unutar same unije, načina rada i svega onog što zahtijeva tržišna ekonomija.


HPS je na skupštini dobio mandat da ovakvim radnim sastancima sa tvrtkama koje se bave otkupom meda, a isto tako i sa pčelarskim zadrugama, dođe do saznanja da li je moguće na tržištu doći do pravih modernih odnosa koje počivaju na međusobnom uvažavanju. HPS će poruke koje se polučene, u smislu takvog mandata dobivenog od pčelara, sigurno i obaviti i uputiti prema onima koji su to i tražili, a to su pčelari.

Zato HPS i danas traži od zadruga da konkretiziraju svoj zaključak.

 

Gosp. Milanko Jeličić (Voćin), pozdravio je novu klimu i  inicijativu uspostave novih odnosa, te u ime svoje zadruge podržao rad ovog skupa i zaključke koji se budu donijeli. Isto tako izrazio je i mišljenje da nema potrebe unaprijed smatrati da postoje samo problemi, jer smo svjedoci da u mnogim granama poljoprivrede samo dobrom organizacijom i radom se mogu polučiti vrlo dobri rezultati.

 

Gosp. Mijo Doner (PZ Slatina), suglasivši se sa svime do sada izrečenim, ukazao je i na činjenicu  da se ugovorni odnosi sa pčelarima mogu odraditi za samo pojedinu vrstu meda, i to kao kooperantima ili članovima zadruge.

 

Gosp. Martin Kranjec, predsj. HPS-a, apostrafirao je činjenicu da pčelari moraju saznati istinu i da nitko nema pravo lagati pčelarima, tako i da sve što se dogovori na ovom sastanku biti će i objavljeno u Hrvatskoj pčeli.

 

Gosp. Vladimir Maturanec ( Eko-Bilogora), predsj. Strukovne unije pčelarskih zadruga RH, zahvalio se na svim izlaganjima, te uistinu konstruktivnoj raspravi, te upozorio na činjenicu da nitko nema pravo igrati se sa kredibilitetom HPS-a, tako da svi odnosi koji se dogovore moraju biti transparentni. Svaka pčelarska zadruga mora sa svojim zadrugarima ili kooperantima sklopiti ugovorne odnose kojima će se regulirati međusobna prava i obveze, te osiguranja istih.
Isto tako, potrebno je regulirati odnose na zakonskoj osnovi i sa tvrtkama , detaljno odrediti sve činjenice kojima će se osigurati i njihovo izvršenje.
Nadalje, istaknuta je i potreba organiziranja radnog sastanka između pčelarskih zadruga sa tvrtkama na kojem će se razgovarati o uspostavi i reguliranju njihovih međusobnih odnosa.

 

Zaključak: Određeno je da će se dana 18. 05. 2009. godine, u prostorijama HPS-a održati novi radni sastanak pčelarskih zadruga, a na istom svaka pčealrska zadruga mora donijeti podatke o količinama po vrstama medova sa kojima raspolaže, te isto tako i podatke o sklopivim ugovorima  sa pčelarima.


Druga točka dnevnog reda .
- Problematika i funkcioniranje Strukovne unije pčelarskih zadruga RH

 

Pod tom točkom dnevnog reda raspravljalo se o trenutačnom stanju u samoj organizaciji unije i njezinim aktivnostima.
Zauzet je stav da članice Strukovne unije u ovom momentu trebaju ovaj model Strukovne unije i nadalje kao logističku potporu svim zadrugama, ali se isto tako zauzeo i stav da vrijeme u kojem živimo nameće i nužne promjene i proaktivno djelovanje, tako da se i sama struktura budućeg poslovanja mora promijeniti, te se težiti ka profesionalaciji unutar nje same.

 

Zaključak: Razmatranje pitanja daljnje unutarnje organizacije rada unije u smislu profesionalizacije i osnivanja Clustera, biti će predmet sastanka unije u mjesecu kolovozu ove godine.

 

Tim zaključkom završen je radni sastanak u 13,20 minuta.

 

Zapisnik vodio:
Tajnik HPS-a,
Tomislav Gerić

 

 
« Prethodna   Sljedeća »
Pcelarski forum | Novosti | Kontakt

© HPS. Sva prava pridržana.